Lajme
Mbrapa

Rëndësia e presionit të ajrit në gomë

12.01.2018.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presioni gomave

 Presioni I ajrit të gomës ndikon shumë gjatë vozitjes. Presioni shumë I vogel I gomave
rrit distancen e frenimit dhe kështu rruga e frenimit zgjatet, dhe për shkakë të ferkimit me
tokën gomat konsumohen me shpejt. Presioni I ulët I gomës e rrit rezistencën e
rrotullimit të gomës kjo ndikon në konsuminim e karburantit.

 

Presionet e rekomanduara

Presionet e rekomanduara për automjetin përkatës janë të shënuara në udhëzimin për
përdorimin e automjetit, ose mund ta lexoni edhe tek kapaku I rezervarit poashtu edhe
në brendësin e deres. Aty gjeni edhe informata tjera se sa duhet te jetë presioni I gomës
në rast të ngarkeses më të madhe se që është e lejueshme, rekomandohet që në dimër
të jetë presioni I ajrit 0.2 bar me shumë, pershkak te temperaturave të ulta.


Si mund ta masni presionin e gomave ?


Ju mund ta masni presionin e ajrit në çdo pikë karburanti duke përdorur matësit e
inflacionit te gomave. Këtu duhet të kemi parasysh që presioni i gomës matet kur goma
është e ftohët. Presioni i gomave madje edhe aj i gomës rezerve duhet të kontrollohet
gjdo 14 ditë. Edhe atë sidomos para çdo udhëtimi të gjatë. Ju rekomandojmë që
presionin e ajrit ta përshtateni me ambientin dhe rethanat, sidomos nëse keni ngarkes të
madhe në veture.

 Presionin e ajrit mund ta kontrolloni ne te gjitha pikat tona te shitjes.

- Siguria nuk është lojë!

Shporta ime
 
Shporta është e zbrazët