Galeria
Mbrapa

"Eurogoma" KAMPIONATI I AUTOMOBILIZMIT TE KOSOVES 2015

03.08.2017.

Eurogoma dhe Federata e Autosporteve ne Kosove kane nenshkruar nje marreveshje bashkepunimi, ne baze te te ciles, kampionati do te titullohet Eurogoma Kampionati i Autosportit ne Kosove.

Per kete per vitin 2014 Eurogoma ka mundesuar mbeshtetje me te gjerë ne mjete financiare dhe burime njerezore. Mbeshtetja financiare do te mbulojë organizimin e te gjithe garave te parashikuara. Per te ndihmuar dhe lehtesuar shpenzimet financiare per klubet pjesemarrese ka mundesuar goma sportive TOYO PXR 888 me cmime furnizuese. Ne kalendarin e garave jane perfshire gara malore dhe sllalom në Prishtine, Prizren, Mitrovice, Ferizaj, Gjakove, Peje si dhe ne Kruje, Shqiperi.

Shporta ime
 
Shporta është e zbrazët